e-Dokumenty

Informacje o banku

Bank Spółdzielczy w Więcborku prowadzi działalność w pięciu oddziałach: w Więcborku, I Oddziale w Sępólnie Krajeńskim, w Sośnie, w Wyrzysku i w Kamieniu Krajeńskim, w jednej Filii w Sypniewie oraz jednym Punkcie Kasowym w Sępólnie Krajeńskim. W Banku zatrudnionych jest obecnie ok. 80 pracowników. Aktualny stan członków wynosi około 1.100 osób. Udział członkowski wynosi 1.490 zł.

Obecnie Zarząd Banku pracuje w składzie:

 • Adam Trzos – Prezes Zarządu
 • Dariusz Rozenfeld – Wiceprezes Zarządu
 • Miłosz Oczki – Wiceprezes Zarządu
 • Tomasz Dobrowolski – Wiceprezes Zarządu

Radę Nadzorcza tworzą:

 • Roman Starzecki – Przewodniczący Rady
 • Sławomir Narloch – Z-ca Przewodniczącego Rady
 • Celina Chrapkowska – Sekretarz Rady
 • oraz Członkowie Rady: Rafał Fąs, Zygmunt Głąb, Piotr Koźlikowski, Barbara Letka, Maria Fryżewska.

Bank oferuje dziś najnowsze, na europejskim poziomie modele komputerowej obsługi klienta: systemy ELIXIR i SMS BANKING gwarantujące pewność i bezpieczeństwo i przede wszystkim wygodę klientów. Wszystkie placówki BS połączone są ze sobą systemem ON-LINE. Wszystkie placówki wyposażono w bankomaty, co pozwoliło na wyeliminowanie kolejek przy okienkach kasowych. Dodatkowo Bank Spółdzielczy w Więcborku oferuje wpłatomaty, które znajdują się przy: I Oddziale w Sępólnie Krajeńskim, Oddziale w Więcborku, Oddziale w Wyrzysku, Filii w Sypniewie, Punkcie Kasowym w Sępólnie Krajeńskim przy Placu Wolności 21, a także w Galerii Więcborskiej, ul. Gdańska 18. Oferujemy bardzo szeroki zakres produktów bankowych. Bank Spółdzielczy w Więcborku posiada także szeroko rozwiniętą bankowość internetową, w ramach której oferuje m.in. płatności mobilne Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, czy płatność BLIK. Bank dostrzega olbrzymi potencjał drzemiący w płatnościach mobilnych w naszym kraju, m.in. dzięki temu, że ciągle wzrasta liczba terminali akceptujących instrumenty płatnicze wyposażone w funkcję zbliżeniową w sklepach, restauracjach i punktach usługowych. Klienci Banku Spółdzielczego w Więcborku mogą płacić zarówno kartą zbliżeniową, jak i telefonem, czy nawet zegarkiem. Aplikacja mobilna Nasz Bank (Android)/BS Więcbork Mobile (iOS) umożliwia Klientom bezpłatny, swobodny, bezpieczny i skuteczny dostęp do  finansów 7 dni w tygodniu24 godziny na dobę bez względu na czas i miejsce przebywania. Bank Spółdzielczy w Więcborku udostępnia Klientom możliwość potwierdzania tożsamości przy użyciu usługi SGB ID. Dzięki niej Klienci mają możliwość m.in. założenia działalności gospodarczej online, dostępu do eRecepty i eSkierowania, złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego, sprawdzenia swoich punktów karnych, zameldowania się i wiele innych. Wypada wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie działalności Banku. Otóż kultywowane są idee, które przyświecały pionierom spółdzielczości bankowej, a dotyczące wspierania lokalnego życia kulturalnego i gospodarczego na wielu różnych płaszczyznach, co sprawia, że Bank Spółdzielczy pozostaje bardzo ważnym ogniwem cementującym społeczność naszego regionu. Bank Spółdzielczy w Więcborku zrzeszony jest w Spółdzielczej Grupie Bankowej od początku jej istnienia.

Poniżej przedstawiamy aktualne dane o banku:

Statut Banku Spółdzielczego w Więcborku na 26.05.2024 r.

Ujawnienie informacji na 31.12.2023 r.

Ujawnienie informacji na 31.12.2022 r.

Ujawnienie informacji na 31.12.2021 r.

Ujawnienie informacji na 31.12.2020 r.

Sprawozdanie finansowe na 31.12.2023 r.

Sprawozdanie biegłego rewidenta na 31.12.2023 r.

Struktura organizacyjna na 01.04.2024 r.

Informacja o przedsiębiorcach

Opis systemu kontroli wewnętrznej

Zasady polityki informacyjnej na 22.04.2024 r.

Polityka ładu korporacyjnego na 22.04.2022 r.

Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego

Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Więcborku o stosowaniu ,,Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Informacje ogólne dotyczące Rozporządzenia BMR oraz wskaźników referencyjnych

Działalność społeczna

Bank Spółdzielczy w Więcborku każdego roku angażuje się w różnego rodzaju przedsięwzięcia organizowane w najbliższej okolicy.

Na terenie powiatu sępoleńskiego i pilskiego organizowane są różnego rodzaju przedsięwzięcia społeczne, których Bank Spółdzielczy w Więcborku jest jednym ze sponsorów. Są to m.in. zawody sportowe, biegi, wystawy, targi, turnieje w tym: turniej piłki plażowej i turniej piłki siatkowej o puchar Prezesa Banku Spółdzielczego w Więcborku. Bank jest jednym ze sponsorów corocznych wydarzeń sportowych m.in. Sępoleńskiej Ligii Futsalu, Turnieju Grand Prix Powiatu Sępoleńskiego w Siatkówce Plażowej Mężczyzn oraz Regat ,,Biały Żagiel Starosty Sępoleńskiego” . Pracownicy Banku Spółdzielczego w Więcborku zaangażowani byli także w działalność edukacyjną w okolicznych szkołach, gdzie w ramach wolontariatu ,,BAKCYL”, przekazywali swoją wiedze i doświadczenie dotyczące finansów. Corocznie pracownicy naszego Banku biorą udział w charytatywnym Wyzwaniu Sportowym SGB, którego celem jest zdobycie jak największej ilości kilometrów/punktów w kategoriach sportowych BIEG/MARSZ i ROWER. Laureaci mają możliwość wyboru organizacji pożytku publicznego, szkoły lub fundacji do których organizator przekaże określone środki. W 2020 r. było to łącznie 12 tys. zł, a w 2021 r. aż 24 tys. zł. Pracownicy angażują się także w inne działalności charytatywne, jak np. Kampania Złotej Wstążki – RakReaton, której organizatorem jest Fundacja ,,Na Ratunek Dzieciom z Chorobą  Nowotworową”. Dodatkową korzyścią jest z pewnością poprawa kondycji i zdrowia pracowników.

Bank zapewnia również wiele atrakcji podczas festynów, pikników, czy dożynek. Wspieramy także naukę oszczędzania wśród uczniów okolicznych szkół poprzez SKO.

Zapraszamy do odwiedzenia strony z galerią: działalność społeczna, gdzie znajdują się artykuły z przedsięwzięć społecznych w które zaangażowany był Bank oraz do obserwowania naszego fanpage na facebooku: /bswiecborkPL/.

Historia

W dniu 21 października 1907 roku w Więcborku, grupa miejscowych i okolicznych polskich działaczy gospodarczych postanowiła założyć spółkę pod nazwą Bank Ludowy. Inicjatywa ta służyć miała obronie polskiego stanu posiadania przed zaborczością władz pruskich, walce z lichwą, podnoszeniu świadomości społecznej i narodowej oraz rozwijaniu kultury Polskiej. W zebraniu tym uczestniczył Patron. Ks. Piotr Wawrzyniak – proboszcz z Mogilna, który w obronie polskości, właśnie na niwie gospodarczej pokładał nadzieję na ocalenie tożsamości narodu. Pierwszym dyrektorem Banku został ks. Julian Flack z Zabartowa, natomiast prezesem Rady Nadzorczej – ks. Stanisław Wojciechowski z Wąwelna. Udział członkowski ustalono na niemałą jak na owe czasy kwotę 500 marek. 6 listopada 1907 roku w Sądzie Grodzkim w Więcborku nastąpiła rejestracja Banku. Dwa lata później Bank zrzeszał 62 członków. W ciągu następnych lat ich liczba trzykrotnie wzrosła. Działalność Banku trwała bez przerwy aż do chwili odzyskania przez Polskę niepodległości. Pierwsze lata w odrodzonej Polsce były dla więcborskiego BL bardzo trudne. Skutki wojny, szalejąca inflacja, dewaluacja pieniądza, niestabilna sytuacja gospodarcza państwa – wszystko to stanowiło zagrożenie dla działalności i rozwoju Banku. Światowy kryzys gospodarczy początku lat trzydziestych – którego skutki boleśnie odczuło zwłaszcza rolnictwo – sprawił, że Bank coraz częściej wykazywał stratę. W tym czasie klientami Banku Ludowego w Więcborku byli głównie obywatele z klas posiadających ziemię, gdyż ludności uboższej nie stać było ani na wpłacenie udziału członkowskiego (500 zł), ani na korzystanie z kredytów. Ostatnim Dyrektorem Banku przed wybuchem II wojny światowej był Bronisław Nierzwicki. Podczas okupacji Bank został zlikwidowany, a jego majątek zagrabiony przez okupanta. Kilka miesięcy po wyzwoleniu reaktywowano działalność Banku, pod nazwą “Bank Ludowy – Spółdzielnia w Więcborku” Oficjalne otwarcie nastąpiło 31 października 1945 r., a jego Dyrektorem został ponownie Bronisław Nierzwicki. W 1946 roku Bank zrzeszał 44 członków, a pięć lat później (1951) członkami było już 500 osób. W 1957 r. nastąpiła zmiana nazwy na “Spółdzielnię Oszczędnościowo-Pożyczkową” zaś w 1961 r. na “Bank Ludowy w Więcborku”. Zrzeszał on wtedy 1954 członków. Bank obsługiwał klientów poprzez centralę w Więcborku oraz punkty kasowe w Sypniewie, Sośnie i Wąwelnie. Od 1972 roku do 1991 r., czyli przez prawie 20 lat Bankiem kierował Kazimierz Szymański. Za jego kadencji wybudowana została nowa siedziba Banku (1979 r.) na Rynku Miejskim. W 1974 r. nastąpiła też kolejna zmiana nazwy na “Bank Spółdzielczy”. Rok wcześniej dotychczasowa filia w Sośnie stała się samodzielnym Bankiem. W tym okresie Bank znacznie poszerzył zakres usług poprzez przejęcie obsługi kredytowej gospodarstw rolnych i miejscowych jednostek budżetowych. W 1989 roku Bank został uznany jednym z najlepszych w ówczesnym województwie bydgoskim. Reformy i zmiany ustrojowe lat 1989-1990 oraz kolejne lata coraz ostrzejszej konkurencji i walki o klienta wymusiły konieczność dalszych przekształceń i ciągłego unowocześniania oferowanych usług. Więcborski Bank stał się współzałożycielem i akcjonariuszem pierwszego niepaństwowego banku regionalnego w Polsce – Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu. W 1996 r. Zebrania Przedstawicieli BS w Więcborku i Banku Spółdzielczego w Sośnie zadecydowały o połączeniu się. Celem była poprawa bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez wzmocnienie kapitałowe i obniżenie kosztów. W tymże roku uruchomiona została filia Banku w Sępólnie i punkt kasowy w Kamieniu Krajeńskim w miejsce upadłego Banku Spółdzielczego w Sępólnie Krajeńskim. Rok później, w październiku 1997 r. przeprowadzona została fuzja z Bankiem Spółdzielczym w Wyrzysku. Jego członkowie, na Zebraniu Przedstawicieli zadecydowali, że mały bank rolniczy nie ma możliwości rozwoju bez silnego partnera. Dzieje wyrzyskiej placówki sięgają roku 1901, kiedy to 29 września, z inicjatywy ks. dr Skrzydłowskiego odbyło się zebranie organizacyjne, efektem którego było powstanie “Banku Ludowego w Wyrzysku” zarejestrowanego pod tą nazwą w dniu 4 października 1901 roku. Długoletnie tradycje Banków w Wyrzysku i Więcborku tworzą wspólny rodowód historyczny i dlatego też w 2001 roku obchodzono uroczyście 100-lecie działalności Banku Spółdzielczego w Więcborku na terenie gminy Wyrzysk.

Od 25 maja 2018 roku mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami, informującymi o zasadach przetwarzania danych osobowych w Banku Spółdzielczym w Więcborku.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy

Wykaz podstaw prawnych dla przechowywania danych klientów

Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego

Informacja dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez SGB-Bank w odniesieniu do przelewów międzynarodowych


Dla podmiotów przetwarzających

Ankieta kontrolna procesora

PSD2

Szanowni Państwo,

mając na celu wsparcie rozwoju innowacyjnych usług i produktów finansowych, a jednocześnie wypełniając obowiązek dyrektywy PSD2 w zakresie udostępnienia podmiotom trzecim (Third Party Provider/TPP) danych klientów, którym Bank udostępnił usługi bankowości elektronicznej, na potrzeby świadczenia usług przez te podmioty, poniżej przedstawiamy informacje umożliwiające nawiązanie współpracy przez podmioty trzecie świadczące ww. usługi.

Jesteśmy przekonani, że Dyrektywa PSD2 i współpraca z niezależnymi podmiotami trzecimi wpłynie na rozwój bankowości elektronicznej i przyczyni się do rozwoju płatności elektronicznych i mobilnych.

Dzięki nowym usługom oferowanym Klientom, podmioty trzecie będą świadczyć nowe usługi w oparciu o informacje pozyskane z systemów bankowości elektronicznej:

  • inicjowanie transakcji płatniczych,
  • dostęp do informacji o rachunku/rachunkach oraz
  • potwierdzanie dostępności na rachunku/rachunkach kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej dostawcom wydającym instrumenty płatnicze oparte na karcie płatniczej.

Jeśli jesteś przedstawicielem TPP, przygotowujesz się do wprowadzenia nowych usług dla naszych Klientów – na stronie SGB Banku zamieszczamy informacje umożliwiające dostęp do dokumentacji oraz udostępnionych środowisk.

Więcej na stronie SGB Banku: https://www.sgb.pl/psd2/

Formularz

  * pola wymagane

  Wyrażam zgodę na:

  przetwarzanie danych przez Bank.

  marketing elektroniczny i telefoniczny Banku.

  Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby promocji i marketingu.

  Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Więcborku. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

  Formularz kontaktowy

   * pola wymagane

   Wyrażam zgodę na:

   przetwarzanie danych przez Bank.

   marketing elektroniczny i telefoniczny Banku.

   Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby promocji i marketingu.

   Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Więcborku. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

   Strona internetowa Banku SGB wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj więcej informacji

   The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

   Close