e-Dokumenty

Gwarancja de minimis – PLD-KFG

Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu. Limit pomocy dla jednego przedsiębiorcy w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych wynosi 200 000 EUR (dla jednego przedsiębiorcy działającego w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 EUR). Wartość pomocy de minimis wyrażona za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto.

Co oferujemy:

 • Oferta gwarancji skierowana jest do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw
 • Dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, którzy są rezydentamiposiadają zdolność kredytową – ocenianą zgodnie z procedurą Banku Kredytującego
 • Gwarancja dla przedsiębiorstw, które nie posiadają wpisu w jakimkolwiek systemie, w którym podlegają weryfikacji na etapie udzielania kredytu zgodnie z wewnętrznymi przepisami Banku Kredytującego i które to wpisy zgodnie z tymi przepisami wykluczą ich z możliwości uzyskania kredytu w Banku Kredytującym (w tym BR lub BIK)
 • Gwarancja pod warunkiem, że na etapie udzielania kredytu przedsiębiorcy nie posiadali zaległości z tytułu podatków wobec US oraz zaległości z tytułu składek wobec ZUS/KRUS.

UWAGA: W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, warunek dotyczący braku zaległości wobec ZUS/US/KRUS winien być spełniony na 1 lutego 2020 r.

 • Gwarancją mogą być objęte nowo udzielane wszelkie kredyty obrotowe (nieodnawialne, odnawialne, w tym także kredyty w rachunku bieżącym), ale również istniejące zaangażowania przedsiębiorców np. w przypadku podwyższania kwoty kredytu, odnawiania zaangażowania na kolejny okres kredytowania, a także gwarancją mogą być objęte kredyty inwestycyjne, które mogą być przeznaczane na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć inwestycyjnych. Środki pozyskane z kredytu mogą finansować inwestycje takie jak np. samochody, maszyny, urządzenia, zakup, budowę, rozbudowę, nadbudowę czy modernizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą.
 • Kwota gwarancji nie może przekroczyć 60% wartości kapitału kredytu i jednocześnie 3,5 mln PLN. Gwarancja nie obejmuje odsetek od kredytu ani żadnych innych prowizji czy opłat.

UWAGA: W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, w przypadku obejmowania kredytu gwarancją bądź podwyższania kwoty kredytu objętego gwarancją w okresie do 31 grudnia 2021 r., kwota jednostkowej gwarancji spłaty kredytu stanowi nie więcej niż 80% kwoty kredytu.

 • Gwarancja udzielana na okres 27 miesięcy – w przypadku kredytu obrotowego (2 lata i 3 miesiące) lub 99 miesięcy – w przypadku kredytu inwestycyjnego (8 lat i 3 miesiące).

UWAGA: W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, w przypadku obejmowania gwarancją kredytu obrotowego bądź przedłużania kredytu obrotowego objętego gwarancją w okresie do 31 grudnia 2021 r., gwarancja jest udzielana na okres nie dłuższy niż 39 miesięcy.

 • Gwarancja ze stawką prowizyjną za okres roczny gwarancji 0,5% dla kredytu obrotowego oraz 0,5% dla kredytu inwestycyjnego.

UWAGA: W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji w terminie do 31 grudnia 2021 r. wynosi 0%.

Z gwarancji warto skorzystać, ponieważ:

 • gwarancję mogą uzyskać kredyt przedsiębiorcy z krótkim stażem na rynku, bez historii kredytowej, bez dostatecznych własnych zabezpieczeń
 • zaletą jest niski koszt ustanowienia zabezpieczenia kredytu i gwarancji
 • przy zawieraniu umowy dbamy o minimum formalności – wystarczą standardowe dokumenty wymagane przez Bank do oceny zdolności kredytowej
 • cała procedura przyznania gwarancji de minimis BGK przeprowadzana jest przez Bank kredytujący

Więcej o gwarancji na stronach: https://www.sgb.pl/ lub https://www.bgk.pl/


Bądź na bieżąco, śledź profil Banku na facebooku: /bswiecborkPL/.

Formularz

  * pola wymagane

  Wyrażam zgodę na:

  przetwarzanie danych przez Bank.

  marketing elektroniczny i telefoniczny Banku.

  Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby promocji i marketingu.

  Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Więcborku. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

  Formularz kontaktowy

   * pola wymagane

   Wyrażam zgodę na:

   przetwarzanie danych przez Bank.

   marketing elektroniczny i telefoniczny Banku.

   Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby promocji i marketingu.

   Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Więcborku. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

   Strona internetowa Banku SGB wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj więcej informacji

   The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

   Close