e-Dokumenty

Ustawowe Wakacje Kredytowe 2024

W związku z wejściem w życie ustawą z dnia 12 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, można składać do Banu wnioski o zawieszenie spłat kredytu hipotecznego tzw. “wakacje kredytowe”.

Taka możliwość dotyczy wyłącznie umów:

 • zawartych z konsumentem,
 • zawartych przed 01.07.2022 r.,
 • udzielonych do kwoty 1.200.000 zł,
 • przeznaczonych na realizację własnych celów mieszkaniowych.

 Można złożyć wyłącznie 1 wniosek bez względu na ilość zawartych umów kredytowych.

 Ponadto Kredytobiorcy muszą spełniać jeden z poniższych warunków:

 • średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu, przekracza 30%, gdzie wskaźnik RdD to stosunek wydatków Kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego podlegającego zawieszeniu, do miesięcznego dochodu Jego gospodarstwa domowego, a miesięczny dochód gospodarstwa domowego to suma miesięcznych dochodów osób spokrewnionych i niespokrewnionych pozostających w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujących i gospodarujących.

albo

 • na dzień złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu kredytobiorca ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (przez które rozumie się także dzieci, nad którymi kredytobiorca sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osoby przebywające w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka):

– w wieku do ukończenia 18. roku życia,

– w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w:

-szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

-szkole wyższej – do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki,

– bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Maksymalny okres zawieszenia wynosi:

2 miesiące w okresie od 01.06.2024 do 31.08.2024 r. oraz 2 miesiące od 01.09.2024 do 31.12.2024 r.

Jak złożyć wniosek?

POBIERZ: Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu

Wniosek możesz złożyć w Oddziale.


Bądź na bieżąco, śledź profil Banku na facebooku: /bswiecborkPL/.

Formularz kontaktowy

  * pola wymagane

  Wyrażam zgodę na:

  przetwarzanie danych przez Bank.

  marketing elektroniczny i telefoniczny Banku.

  Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby promocji i marketingu.

  Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Więcborku. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

  Strona internetowa Banku SGB wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj więcej informacji

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close