e-Dokumenty

Tarcza Antykryzysowa 1.0

Tarcza Finansowa 1.0 w BS Więcbork

Szanowni Państwo – Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR, zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia przez Państwa w Banku dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.

W zależności od sytuacji są to:

 • aktualny pełny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

lub

 • aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

lub

 • Pełnomocnictwo i aktualny pełny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Pełnomocnictwo i aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

lub

 • Oświadczenie wraz z aktualnym pełnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym wyciągiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Pełnomocnictwa lub Oświadczenia muszą być podpisane przez osoby zgodnie z reprezentacją wynikającą z CEIDG lub KRS, a podpisy muszą być kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub notarialnie potwierdzone.

Wzory pełnomocnictwa i oświadczenia stanowią załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu i są dostępne do pobrania ze strony Funduszu:

 • https://pfrsa.pl/  (wzór pełnomocnictwa – str. 62, wzór oświadczenia – str. 64)

lub ze strony Banku:

W/w dokumenty wraz z ewentualnymi odwołaniami prosimy przedstawić w Banku osobiście lub przesłać do Banku pocztą albo poprzez bankowość elektroniczną (Internet Banking) w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2021 r.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją może być wypowiedzenie przez Fundusz Umowy wraz z żądaniem zwrotu 100 % kwoty uzyskanej subwencji.

W celu usprawnienia procesu weryfikacji zachęcamy do jak najwcześniejszego składania dokumentów.

Z poważaniem

Bank Spółdzielczy w Więcborku.


Bądź na bieżąco, śledź profil Banku na facebooku: /bswiecborkPL/.

Formularz kontaktowy

  * pola wymagane

  Wyrażam zgodę na:

  przetwarzanie danych przez Bank.

  marketing elektroniczny i telefoniczny Banku.

  Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby promocji i marketingu.

  Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Więcborku. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

  Strona internetowa Banku SGB wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj więcej informacji

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close