e-Dokumenty

zmiany w ,,Regulaminie świadczenia usług..”

Informujemy, że Bank Spółdzielczy w Więcborku, działając na podstawie § 109 ust. 1 pkt 5 obowiązującego ,,Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”, zwanego dalej ,,Regulaminem”, dokonał zmiany tego Regulaminu.

Informujemy, że Bank Spółdzielczy w Więcborku, działając na podstawie § 109 ust. 1 pkt 5 obowiązującego ,,Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”, dokonał zmiany powyższego Regulaminu. Wprowadzone zmiany obowiązują:

1) od dnia 25 listopada 2018 r. w zakresie zapisów dotyczących zarządu sukcesyjnego, które będą miały zastosowanie jeśli śmierć posiadacza rachunku nastąpi w dniu 25 listopada 2018 r. lub po tym terminie. Data wejścia w życie zmian do Regulaminu została dostosowana do daty wejścia w życie ustawy, z której wynika zmiana;

2) od dnia 20 grudnia 2018 roku w pozostałym zakresie.

Zmiany wprowadzone w Regulaminie obejmują:

1) dostosowanie zapisów do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw – dyrektywy PSD2;

2) dostosowanie zapisów do ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;

3) wprowadzenie zapisów dotyczących silnego uwierzytelnienia;

4) zmianę zapisów w zakresie terminów rozpatrywania reklamacji;

5) zmianę zapisów w zakresie odpowiedzialności klienta za nieautoryzowane transakcje płatnicze;

6) dodanie zapisów w zakresie planowanego wdrożenia do oferty Banku nowych produktów/usługi

i funkcjonalności.

Jeżeli przed datą wejścia w życie nowego Regulaminu nie zostanie przez Klienta złożony sprzeciw, nowy Regulamin obowiązuje od dnia: 25 listopada 2018 r. w zakresie zapisów dotyczących zarządu sukcesyjnego, natomiast od dnia 20 grudnia 2018 roku w pozostałym zakresie.

Przed datą wejścia w życie nowego Regulaminu Klient może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. Jeżeli zaś złożony zostanie sprzeciw i Klient nie wypowie umowy, umowa taka wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie nowego Regulaminu, bez ponoszenia opłat.

Złożenie sprzeciwu dotyczącego umowy rachunku lokaty, powoduje iż do końca okresu umownego strony związane będą postanowieniami w brzmieniu obowiązującym przed wprowadzeniem zmian.

W przypadku pytań bądź wątpliwości, nasi Pracownicy pozostają do dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach otwarcia Placówek, pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej banku lub adresem e-mail: bswiecbork@bswiecbork.pl.

Pełna treść regulaminu: ,,Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”

Formularz kontaktowy

  * pola wymagane

  Wyrażam zgodę na:

  przetwarzanie danych przez Bank.

  marketing elektroniczny i telefoniczny Banku.

  Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby promocji i marketingu.

  Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Więcborku. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

  Strona internetowa Banku SGB wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj więcej informacji

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close