e-Dokumenty

Gwarancja

zmiany w ,,Regulaminie świadczenia usług..”

Informujemy, że Bank Spółdzielczy w Więcborku, działając na podstawie § 131 ust. 1 pkt 6 obowiązującego ,,Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”, zwanego dalej ,,Regulaminem”, dokonuje zmiany tego Regulaminu, a wprowadzone zmiany zaczną obowiązywać od dnia 20 grudnia 2018 roku.

Zmiany wprowadzone w Regulaminie dostosowują postanowienia Regulaminu do wymogów wprowadzonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1075), uchwaloną w celu implementacji (wdrożenia) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD2) poprzez:

1) wprowadzenie postanowień dotyczących silnego uwierzytelniania;

2) zmianę postanowień w zakresie reklamacji i terminów rozpatrywania reklamacji;

3) zmianę postanowień w zakresie odpowiedzialności klienta za nieautoryzowane transakcje płatnicze

oraz wprowadzenie postanowień w zakresie planowanego wdrożenia do oferty Banku nowych produktów/usług i funkcjonalności.

Jeżeli przed datą wejścia w życie nowego Regulaminu nie zostanie przez Klienta złożony sprzeciw, nowy Regulamin obowiązywał będzie od dnia 20 grudnia 2018 roku.

Przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu Klient ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. Jeżeli zaś złożony zostanie sprzeciw i Klient nie wypowie umowy, umowa taka wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie nowego Regulaminu, bez ponoszenia opłat.

Złożenie sprzeciwu dotyczącego umowy rachunku lokaty powoduje, że do końca okresu umownego strony związane będą postanowieniami w brzmieniu obowiązującym przed wprowadzeniem wskazanych powyżej zmian.

W przypadku pytań bądź wątpliwości, nasi Pracownicy pozostają do dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach otwarcia Placówek, pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej banku lub adresem e-mail: bswiecbork@bswiecbork.pl.

Pełna treść regulaminu: ,,Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”

Formularz kontaktowy

  * pola wymagane

  Wyrażam zgodę na:

  przetwarzanie danych przez Bank.

  marketing elektroniczny i telefoniczny Banku.

  Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby promocji i marketingu.

  Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Więcborku. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

  Strona internetowa Banku SGB wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj więcej informacji

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close