e-Dokumenty

zmiany, PRZERWA, TECHNICZNA, UWAGA

Mechanizm Podzielonej Płatności i założony w związku z wprowadzanym Mechanizmem rachunek VAT

Mechanizm Podzielonej Płatności i założony w związku z wprowadzanym Mechanizmem rachunek VAT

Bank Spółdzielczy w Więcborku (zwany dalej Bankiem) realizując postanowienia Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 62, zwanej dalej Ustawą), wchodzącej w życie w dniu 1 lipca 2018 r., wprowadza począwszy od dnia 1 lipca 2018 r. do swojej oferty rachunek VAT powiązany z rachunkami rozliczeniowymi Klientów instytucjonalnych oraz możliwość dokonywania płatności bezgotówkowej poprzez zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności.

Bank bezpłatnie i automatycznie założył wszystkim Klientom posiadającym rachunek rozliczeniowy, rachunek VAT, który jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym. Zgodnie z Ustawą otwarcie rachunku VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy ani aneksu. Do omawianego rachunku nie będzie wydawany instrument płatniczy. Środki na rachunku VAT są nieoprocentowane.

Informacje dotyczące salda na rachunku VAT będą od 01.07.2018 r. dostępne w systemie bankowości elektronicznej, gdzie będzie można również wygenerować wyciąg a także na wyciągach papierowych udostępnianych Klientom zgodnie z dotychczasowymi zasadami współpracy.

Zgodnie z Ustawą każda firma, w tym również rolnik, niezależnie od tego czy jest, czy nie jest podatnikiem VAT, musi posiadać co najmniej jeden rachunek VAT. W przypadku posiadania kilku rachunków rozliczeniowych, rachunek VAT będzie powiązany ze wszystkimi tymi rachunkami. Klient na podstawie odrębnego wniosku od 01.07.2018 r. będzie mógł otworzyć kilka rachunków VAT dla poszczególnych rachunków rozliczeniowych. Dla rachunków rozliczeniowych prowadzonych w innych walutach niż złoty, rachunek VAT nie będzie otwierany. Rachunek VAT będzie prowadzony wyłącznie w złotych (PLN).

Rachunek VAT będzie służył do przechowywania środków z tytułu podatku VAT i wykonywaniu operacji wskazanych w Ustawie, w tym płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Mechanizm ten jest rodzajem przelewu i polega na zapłacie przez kupującego w całości lub części: wartości podatku VAT na rachunek VAT, a wartości sprzedaży netto na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy. Nowa metoda płatności za fakturę będzie stosowana między firmami oraz rolnikami i będzie dobrowolna. O sposobie płatności będzie decydował kupujący wybierając czy dokonuje płatności na starych zasadach, czy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Tego rodzaju przelewu nie będzie można użyć do transakcji pomiędzy firmą a osobą prywatną. Rozliczenia według katalogu ściśle określonego Ustawą będą dokonywane za pośrednictwem rachunku rozliczeniowego, dla którego Bank prowadzi dany rachunek VAT.

Szczegółowe informacje na temat działania Mechanizmu Podzielonej Płatności można znaleźć w broszurze informacyjnej pn. ,,Split Payment Mechanizm Podzielonej Płatności”.

Formularz kontaktowy

  * pola wymagane

  Wyrażam zgodę na:

  przetwarzanie danych przez Bank.

  marketing elektroniczny i telefoniczny Banku.

  Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby promocji i marketingu.

  Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Więcborku. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

  Strona internetowa Banku SGB wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj więcej informacji

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close