PŁATNOŚCI MASOWE - BEZ OPŁAT

OBSŁUGA RACHUNKÓW KLIENTÓW PŁATNOŚCI MASOWYCH
W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WIĘCBORKU - odbywa się bez opłat za uruchomienie i prowadzenie usługi

RACHUNKI WIRTULANE
Bank Spółdzielczy w Więcborku wdrożył nowoczesną formę przetwarzania i rozliczania dużej liczby cyklicznych płatności przychodzących na rzecz klientów Banku.
Usługa ta polega na identyfikacji płatników przez rachunek wirtualny utworzony na podstawie maski NRB rachunku, ustalonej z klientem.

RACHUNEK BIEŻĄCY BEZ OPŁAT

Rachunek bieżący bez opłat przez kolejne 12 miesięcy

Oferta skierowana jest dla osób fizycznych rozpoczynających działalność na własny rachunek (funkcjonujących na rynku przez okres krótszy niż 12 miesięcy - zgodnie z informacją na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji dziłalności gospodarczej)

virtualnetia.com | tworzenie stron