e-Dokumenty

Komunikat dla pracowników o naruszeniu ochrony danych osobowych

Szanowni Państwo Pracownicy Banku,

Bank Spółdzielczy w Więcborku jako administrator danych osobowych informuje o stwierdzeniu naruszenia ochrony danych byłych i obecnych pracowników Banku.

Na czym polegał incydent

Ustalono, że w lutym 2021 r. nieznane osoby uzyskały dostęp do jednego komputera Banku oraz pozyskały znajdujące się na nim dane, między innymi Państwa danych osobowych.

Bezpośrednio po stwierdzeniu naruszenia Bank dokonał zgłoszenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, a także podjął środki mające za zadanie upewnienie się, że metoda wykorzystania przez przestępców w celu przejęcia danych nie będzie mogła zostać wykorzystana powtórnie.

Czyje dane ujawniono

W wyniku naruszenia osoby niepowołane mogły uzyskać informacje o Państwa danych osobowych. Zachodzi prawdopodobieństwo ujawnienia następujących danych:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adresatów i nadawców przelewów,
 • numer rachunku bankowego,
 • informacji znajdujących się w tytułach przelewów,
 • numeru PESEL,
 • adres e-mail,
 • informacje dotyczące zatrudnienia, zarobków i świadczeń,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile zostały złożone pracodawcy.

W wyniku przeprowadzonego postępowania stwierdzono, że dane logowania do bankowości elektronicznej lub mobilnej oraz dane kart płatniczych nie zostały ujawnione i nie ma konieczności ich wymiany.

Jakie są możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych

Ponieważ w wyniku naruszenia Państwa dane osobowe oraz informacje o wykonywanych transakcjach mogły zostać pozyskane przez osoby niepowołane, istnieje ryzyko próby niezgodnego z prawem wykorzystania Państwa danych, na przykład w celu:

 • rejestracji nowego numeru telefonu prepaid na Państwa dane,
 • zawarcia umów cywilnoprawnych na Państwa dane, np. usług telewizji, Internetu,
 • zaciągnięcia na Państwa dane pożyczki w instytucjach pozabankowych,
 • założenia na Państwa dane osobowe konta internetowego, np. w serwisach społecznościowych, konta e-mail,
 • otrzymywania niezamówionych informacji handlowych i marketingowych.

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia dla Państwa negatywnych skutków związanych z naruszeniem Bank zaleca:

 • zachowanie ostrożności w przypadku otrzymywania nieoczekiwanej korespondencji,
 • założenie konta w Biurze Informacji Kredytowej w celu dodatkowego zabezpieczenia swoich danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Bank pokryje koszty poniesionych w związku z rocznym abonamentem ,,Alerty BIK”.

W przypadku, gdyby ponieśli Państwo szkodę związaną z naruszeniem danych osobowych, mają Państwo prawo wnioskować do Banku o jej naprawienie.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania odnośnie zdarzenia prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Przemysławem Fojucikiem na adres iod@bswiecbork.pl lub pod numer telefonu: 52 328 04 09.

Formularz kontaktowy

  * pola wymagane

  Wyrażam zgodę na:

  przetwarzanie danych przez Bank.

  marketing elektroniczny i telefoniczny Banku.

  Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby promocji i marketingu.

  Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Więcborku. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

  Strona internetowa Banku SGB wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj więcej informacji

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close