e-Dokumenty

zmiany, PRZERWA, TECHNICZNA, UWAGA

Komunikat dla Klientów i Udziałowców o naruszeniu ochrony danych osobowych

Szanowni Państwo Klienci i Udziałowcy,

Bank Spółdzielczy w Więcborku jako administrator danych osobowych informuje o stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osób korzystających z usług Banku i udziałowców.

Na czym polegał incydent

Ustalono, że w lutym 2021 r. nieznane osoby uzyskały dostęp do jednego komputera Banku oraz pozyskały znajdujące się na nim dane, między innymi informacje o transakcjach oraz dane udziałowców. Od tego czasu Bank nie otrzymał informacji o jakichkolwiek osobach poszkodowanych.

Bezpośrednio po stwierdzeniu naruszenia Bank dokonał zgłoszenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, a także podjął środki mające za zadanie upewnienie się, że metoda wykorzystana przez przestępców w celu przejęcia danych nie będzie mogła zostać wykorzystana powtórnie.

Czyje dane ujawniono

W wyniku naruszenia osoby niepowołane mogły uzyskać informacje o danych osobowych i adresowych klientów Banku, korzystających z usług Banku, jak również dane udziałowców. Zachodzi prawdopodobieństwo ujawnienia następujących danych:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adresatów i nadawców przelewów,
 • numer rachunku bankowego,
 • informacji znajdujących się w tytułach przelewów,
 • numeru PESEL, w przypadku udziałowców, klientów, którzy wykonywali przelewy, w których podawali tę informację oraz w nielicznych innych przypadkach.

W wyniku przeprowadzonego postepowania stwierdzono, że dane logowania do bankowości elektronicznej lub mobilnej oraz dane kart płatniczych nie zostały ujawnione i nie ma konieczności ich wymiany.

Nie doszło do ujawnienia stanu środków posiadanych na rachunkach i lokatach ani o zaciągniętych kredytach.

Jakie są możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych

Ponieważ w wyniku naruszenia Państwa dane osobowe oraz informacje o wykonywanych transakcjach mogły zostać pozyskane przez osoby niepowołane, istnieje ryzyko próby niezgodnego z prawem wykorzystania Państwa danych, na przykład w celu:

 • rejestracji nowego numeru telefonu prepaid na Państwa dane,
 • zawarcia umów cywilnoprawnych na Państwa dane, np. usług telewizji, Internetu,
 • zaciągnięcia na Państwa dane pożyczki w instytucjach pozabankowych,
 • założenia na Państwa dane osobowe konta internetowego, np. w serwisach społecznościowych, konta e-mail,
 • otrzymywania niezamówionych informacji handlowych i marketingowych.

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia dla Państwa negatywnych skutków związanych z naruszeniem Bank zaleca:

 • zachowanie ostrożności w przypadku otrzymywania nieoczekiwanej korespondencji listowej,
 • założenie konta w Biurze Informacji Kredytowej w celu dodatkowego zabezpieczenia swoich danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Bank pokryje koszty poniesione w związku z rocznym abonamentem ,,Alerty BIK”,
 • sprawdzenie w Biurze Informacji Kredytowej czy były podejmowane próby zaciągnięcie kredytów na Państwa dane – Bank może dokonać dla Państwa bezpłatnego sprawdzenia takiej informacji.

W przypadku, gdyby ponieśli Państwo szkodę związaną z naruszeniem danych osobowych, mają Państwo prawo wnioskować do Banku o jej naprawienie.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania odnośnie zdarzenia prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Przemysławem Fojucikiem na adres iod@bswiecbork.pl lub pod numer telefonu: 52 328 04 09 od poniedziałku do piątku od 8:30 do 15:30.

Formularz kontaktowy

  * pola wymagane

  Wyrażam zgodę na:

  przetwarzanie danych przez Bank.

  marketing elektroniczny i telefoniczny Banku.

  Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby promocji i marketingu.

  Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Więcborku. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

  Strona internetowa Banku SGB wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj więcej informacji

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close