Skup i sprzedaż walut

BS w Więcborku prowadzi skup i sprzedaż walut - dolarów amerykańskich (USD) oraz euro (EUR).

Dla tych transakcji istnieje możliwość negocjacji kursu walutowego przy zakupie/ sprzedaży waluty w kwocie od 10 000 USD lub równowartości tej kwoty w innej walucie.

 

Polecenie wypłaty

Szybkość i bezpieczeństwo przepływu środków to w podstawowe aspekty, jakie mają znaczenie dla realizowanych transakcji importowych i eksportowych.

Przelewy transgraniczne

Aby zapoznać się z informacją o warunkach wykonywania przelewów transgranicznych przez BS Więcbork proszę otworzyć

 przeltrans.pdf      Informacja o przelewach transgranicznych

POLECENIA WYPŁATY ZA GRANICĘ W ŚWIETLE DYREKTYWY NR 2007/64/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPY

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 listopada 2009 zaczęła obowiązywać w krajach EOG Dyrektywa nr 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego zwana Dyrektywą PSD. Jak dotąd dyrektywa ta nie została zaimplementowana do prawa polskiego, ale konsekwencje jej wdrożenia w krajach EOG dotykają również klientów realizujących zlecenia płatnicze w Polsce. W związku z tym informujemy, że jeżeli polecenie zapłaty jest kierowane do jednego z krajów EOG, a walutą płatności jest EUR lub waluta jednego z państw członkowskich EOG to wybranie opcji kosztowej "BEN" (wszystkie koszty pokrywa odbiorca płatności) może spowodować negatywne skutki takie jak:

  • opóźnienie realizacji płatności,
  • odmowa realizacji płatności przez bank beneficjenta,
  • dodatkowe koszty.

W związku z tym sugerujemy, aby unikać opcji kosztowej "BEN" w zleceniach kierowanych do krajów EOG.

INKASO CZEKÓW, TRAT, WEKSLI I DOKUMENTÓW HANDLOWYCH

BS Więcbork przyjmuje do inkasa dokumenty na podstawie zlecenia inkasowego. Przedmiotem inkasa mogą być dokumenty finansowe: czeki, traty, weksle oraz dokumenty handlowe: faktury, listy przewozowe, polisy ubezpieczeniowe itp. Rozliczanie operacji związanych z inkasem jest dokonywane w systemie SWIFT przy pomocy sieci banków korespondentów. Istnieje możliwość negocjacji kursu przy zakupie / sprzedaży waluty.

AKREDYTYWA DOKUMENTOWA

BS Więcbork przy współpracy z GBW SA w Poznaniu otwiera i awizuje wszystkie rodzaje akredytyw tj.: odwołalne i nieodwołalne, potwierdzone i niepotwierdzone, płatne za okazaniem i z odroczonym terminem płatności. Realizacja akredytyw przeprowadzana jest systemie SWIFT za pomocą sieci banków korespondentów. Istnieje możliwość negocjacji kursu przy zakupie / sprzedaży waluty.

NEGOCJACJA KURSU WALUTOWEGO I STOPY PROCENTOWEJ

Dla powyższych transakcji istnieje możliwość negocjacji kursu walutowego przy zakupie/ sprzedaży waluty, zarówno w operacjach gotówkowych, jak i bezgotówkowych oraz możliwość negocjacji stopy procentowej dla operacji od 10 000 USD lub równowartości tej kwoty w innej walucie.

TARYFA PROWICJI I OPŁAT

 tarwalut.pdf      Taryfa prowizji i opłat operacji walutowych

virtualnetia.com | tworzenie stron