Rachunek bieżący

 1. Swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych.
 2. Łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze.
 3. Możliwość korzystania z systemu Home Banking.
 4. Możliwość uzyskania informacji o stanie środków oraz dokonanych operacjach bankowych przez telefon.
 5. Prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznym za pomocą systemu SWIFT.
 6. Atrakcyjne oprocentowanie zgromadzonych środków, kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych.
 7. Możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku.
 8. Dyspozycje złożone do godziny określonej w Umowie Bank wykonuje już w tym samym dniu, dyspozycje złożone później następnego dnia roboczego.
 9. Możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym.
 10. Możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach.

  

Rachunek pomocniczy

 1. Otwierany dla wyodrębnionych środków pieniężnych na określone cele (np. związane z rozliczaniem środków unijnych).
 2. Łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze.
 3. Możliwość korzystania z systemu Home Banking.
 4. Możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku.
 5. Atrakcyjne oprocentowanie zgromadzonych środków kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych.
 6. Możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach.

  

virtualnetia.com | tworzenie stron