Kredyt na działalność gospodarczą

 1. Udzielany w formie kredytu inwestycyjnego lub obrotowego.
 2. Indywidualne ustalane zasady spłaty kredytu oraz odsetek.
 3. Atrakcyjne oprocentowanie według stopy stałej lub zmiennej.
 4. Szybkie rozpatrzenie wniosku kredytowego.
 5. Szeroki wachlarz wykorzystywanych zabezpieczeń.

  

Kradyt obrotowy w rachunku bieżącym

 1. Finansowanie bieżącej działalności.
 2. Udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej.
 3. Każdy wpływ na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jednocześnie automatyczne odnowienie się kwoty limitu o kwotę dokonanej spłaty.
 4. Z możliwością odnowienia bez spłaty kredytu.
 5. Niskie koszty - odsetki pobierane są tylko za faktycznie wykorzystany kredyt.
 6. Dogodne formy zabezpieczeń.

  

Kredyt obrotowy - rewolwingowy

 1. Finansowanie bieżącej działalności.
 2. Udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej.
 3. Każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jednocześnie automatyczne odnowienie się kwoty limitu o kwotę dokonanej spłaty.
 4. Dogodne formy zabezpieczeń.
 5. Niskie koszty - odsetki pobierane są tylko za faktycznie wykorzystany kredyt.

  

Kredyt obrowoty w rachunku kredytowym

 1. Finansowanie bieżącej działalności.
 2. Wykorzystanie kredytu jednorazowo bądź w transzach.
 3. Indywidualne zasady spłaty kredytu - jednorazowo bądź w ratach.
 4. Dogodne formy zabezpieczeń.

  

Kredyt płatniczy

 1. Doraźna pomoc na pokrycie przejściowego braku środków płatniczych.
 2. Finansowanie konkretnych, bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 3. Uruchamiany jednorazowo, do wysokości limitu, w ciężar rachunku bieżącego.
 4. Termin spłaty do 90 dni.
 5. Atrakcyjne stałe lub zmienne oprocentowanie.

  

Kredyt unijny SGB

 1. Przeznaczony na inwestycje, które zostaną dofinansowane z funduszy pomocowych.
 2. Korzystne oprocentowanie.
 3. Finansowanie nawet 100% przedsięwzięcia.
 4. Możliwość karencji w spłacie kapitału.
 5. Indywidualny terminarz spłaty kredytu, dostosowany do możliwości i potrzeb Klientów.

  

Kredyt inwestycyjny

 1. Finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego.
 2. Negocjowany wkład własny.
 3. Wykorzystanie kredytu jednorazowo bądź w transzach.
 4. Indywidualny terminarz spłaty kredytu, dostosowany do możliwości i potrzeb.
 5. Możliwość zastosowania karencja w spłacie kapitału.

  

Kredyt gruntowy

 1. Udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej (maksymalnie 5 lat).
 2. Przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarstwa rolnego ( zakup środków do produkcji rolnej, zakup drobnego sprzętu rolniczego itp.).
 3. Wysokość udzielonego kredytu do 50 % wartości gruntów rolnych wchodzących w skład nieruchomości rolnej przyjętej na zabezpieczenie.
 4. Wykorzystanie kredytu następuje w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.
 5. Każda spłata kredytu, powoduje jednocześnie automatyczne odnowienie się kwoty limitu o kwotę dokonanej spłaty.
 6. Atrakcyjne oprocentowanie kredytu.
 7. Niskie koszty - odsetki pobierane są tylko za faktycznie wykorzystany kredyt.

  

KREDYTY PREFERENCYJNE - Z DOPŁATĄ ARiMR DO OPROCENTOWANIA

 1. Kredyty inwestycyjne dla rolników, podmiotów prowadzących działalność w działach specjalnych produkcji rolnej, przedsiębiorców zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym.
 2. Kredyty obrotowe dla rolników i podmiotów prowadzących działalność w działach specjalnych produkcji rolnej - przeznaczone na wznowienie produkcji po zdarzeniach klęskowych, na zakup ziemi, na zakup sprzętu rolniczego.
 3. Niskie oprocentowanie kredytów związane z dopłatą ARiMR do oprocentowania.
 4. Niska prowizja za udzielenie.
 5. Długi okres kredytowania.
 6. Możliwość karencji w spłacie kredytu.
 7. Dogodne formy zabezpieczeń.

  

AGROKREDYT

Przeznaczenie kredytu:
Kredyt może być udzielony – bez potrzeby dokumentowania wydatków - na:

 1. dowolny cel związany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, np. na finansowanie:
  • zakup środków do produkcji rolnej,
  • sprzedaż towarów,
  • rozliczeń z kontrahentami,
  • zapasów
 2. spłatę kredytu obrotowego finansującego bieżącą działalność gospodarczą w innym banku.
virtualnetia.com | tworzenie stron