RACHUNEK BIEŻĄCY BEZ OPŁAT

Rachunki załóżone w okresi promocji zwolnione są z opłat za prowadzenie rachunku przez okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych od dnia ich założenia włącznie.

Okres obowiązywania promocji: dotyczy rachunków założonych od dnia 01 marca 2010 roku do odwołania.  < Wróć   
 
  
virtualnetia.com | tworzenie stron