ROR Standard

Korzyści:

 1. Do rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych.
 2. Możliwość lokowania niskich kwot.
 3. Oprocentowanie zmienne.
 4. Nieograniczony dostęp do rachunku.
 5. Operacje wykonywane w ramach rachunku potwierdzane wyciągiem.
 6. Forma i częstotliwość otrzymywania wyciągu według preferencji klienta.
 7. Dostęp do środków poprzez oddziały, bankomaty, Internet, telefon.
 8. Odsetki dopisywane miesięcznie.
 9. Możliwość otwarcia rachunku dla jednej lub kilku osób.
 10. Dostęp do usług dodatkowych: debet, zlecenia stałe, kredyt odnawialny, karty płatnicze.

  

Rachunek a`vista w walutach wymienialnych

Korzyści:

 1. dostępne w walutach: USD, EUR
 2. oprocentowanie zmienne
 3. dowolność form wpłat i wypłat
 4. przeznaczenie - gromadzenie dewiz i dokonywanie rozliczeń w walutach
 5. możliwość dokonywania rozliczeń międzynarodowych
 6. nieograniczony dostęp do środków na rachunku
 7. dopisywanie odsetek w okresach miesięcznych

  

Wkłady płatne na każde żądanie

Korzyści:

 1. Pierwsza wpłata już od 20 PLN.
 2. Odsetki dopisywane do rachunku na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. Możliwość uzyskania karty płatniczej do rachunku.
 4. Swoboda w dysponowaniu środkami.
 5. Produkt skierowany do osób fizycznych, SKO oraz PKZP.

  

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY w BS Więcbork

Atrakcyjny produkt depozytowy

Idealny sposób do lokowania oszczędności na zawsze dostępnym koncie oszczędnościowym

 

virtualnetia.com | tworzenie stron