HISTORIA BANKU

     W dniu 21 października 1907 roku w Więcborku, grupa miejscowych i okolicznych polskich działaczy gospodarczych postanowiła założyć spółkę pod nazwą Bank Ludowy. Inicjatywa ta służyć miała obronie polskiego stanu posiadania przed zaborczością władz pruskich, walce z lichwą, podnoszeniu świadomości społecznej i narodowej, i rozwijaniu kultury Polskiej. W zebraniu tym uczestniczył Patron. Ks. Piotr Wawrzyniak - proboszcz z Mogilna, który w obronie polskości, właśnie na niwie gospodarczej pokładał nadzieję na ocalenie tożsamości narodu. Pierwszym dyrektorem Banku został ks. Julian Flack z Zabartowa, natomiast prezesem Rady Nadzorczej - ks. Stanisław Wojciechowski z Wąwelna. Udział członkowski ustalono na niemałą jak na owe czasy kwotę 500 marek.
     6 listopada 1907 roku w Sądzie Grodzkim w Więcborku nastąpiła rejestracja Banku. Dwa lata później Bank zrzeszał 62 członków. W ciągu następnych lat ich liczba trzykrotnie wzrosła.
     Działalność Banku trwała bez przerwy aż do chwili odzyskania przez Polskę niepodległości. Pierwsze lata w odrodzonej Polsce były dla więcborskiego BL bardzo trudne. Skutki wojny, szalejąca inflacja, dewaluacja pieniądza, niestabilna sytuacja gospodarcza państwa - wszystko to stanowiło zagrożenie dla działalności i rozwoju Banku. Światowy kryzys gospodarczy początku lat trzydziestych - którego skutki boleśnie odczuło zwłaszcza rolnictwo - sprawił, że Bank coraz częściej wykazywał stratę. W tym czasie klientami Banku Ludowego w Więcborku byli głównie obywatele z klas posiadających, gdyż ludności uboższej nie stać było ani na wpłacenie udziału członkowskiego (500 zł), ani na korzystanie z kredytów. Ostatnim Dyrektorem Banku przed wybuchem II wojny światowej był Bronisław Nierzwicki. Podczas okupacji Bank został zlikwidowany, a jego majątek zagrabiony przez okupanta.
     Kilka miesięcy po wyzwoleniu reaktywowano działalność Banku, pod nazwą "Bank Ludowy - Spółdzielnia w Więcborku" Oficjalne otwarcie nastąpiło 31 października 1945 r., a jego Dyrektorem został ponownie Bronisław Nierzwicki. W 1946 roku Bank zrzeszał 44 członków, a pięć lat później (1951) członkami było już 500 osób. W 1957 r. nastąpiła zmiana nazwy na "Spółdzielnię Oszczędnościowo-Pożyczkową" zaś w 1961 r. na "Bank Ludowy w Więcborku". Zrzeszał on wtedy 1954 członków. Bank obsługiwał klientów poprzez centralę w Więcborku oraz punkty kasowe w Sypniewie, Sośnie i Wąwelnie.
     Od 1972 roku do 1991 r., czyli przez prawie 20 lat Bankiem kierował Kazimierz Szymański. Za jego kadencji wybudowana została nowa siedziba Banku (1979 r.) na Rynku Miejskim. W 1974 r. nastąpiła też kolejna zmiana nazwy na "Bank Spółdzielczy". Rok wcześniej dotychczasowa filia w Sośnie stała się samodzielnym Bankiem. W tym okresie Bank znacznie poszerzył zakres usług poprzez przejęcie obsługi kredytowej gospodarstw rolnych i miejscowych jednostek budżetowych. W 1989 roku Bank został uznany jednym z najlepszych w ówczesnym województwie bydgoskim.
     Reformy i zmiany ustrojowe lat 1989-1990 oraz kolejne lata coraz ostrzejszej konkurencji i walki o klienta wymusiły konieczność dalszych przekształceń i ciągłego unowocześniania oferowanych usług. Więcborski Bank stał się współzałożycielem i akcjonariuszem pierwszego niepaństwowego banku regionalnego w Polsce - Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu. W 1996 r. Zebrania Przedstawicieli BS w Więcborku i Banku Spółdzielczego w Sośnie zadecydowały o połączeniu się. Celem była poprawa bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez wzmocnienie kapitałowe i obniżenie kosztów. W tymże roku uruchomiona została filia Banku w Sępólnie i punkt kasowy w Kamieniu Krajeńskim w miejsce upadłego Banku Spółdzielczego w Sępólnie Krajeńskim.
     Rok później, w październiku 1997 r. przeprowadzona została fuzja z Bankiem Spółdzielczym w Wyrzysku. Jego członkowie, na Zebraniu Przedstawicieli zadecydowali, że mały bank rolniczy nie ma możliwości rozwoju bez silnego partnera. Dzieje wyrzyskiej placówki sięgają roku 1901, kiedy to 29 września, z inicjatywy ks. dr Skrzydłowskiego odbyło się zebranie organizacyjne, efektem którego było powstanie "Banku Ludowego w Wyrzysku" zarejestrowanego pod tą nazwą w dniu 4 października 1901 roku. Długoletnie tradycje Banków w Wyrzysku i Więcborku tworzą wspólny rodowód historyczny i dlatego też w 2001 roku obchodzono uroczyście 100-lecie działalności Banku Spółdzielczego w Więcborku na terenie gminy Wyrzysk.

virtualnetia.com | tworzenie stron