Rachunek bieżący

 1. Swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych.
 2. Łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze.
 3. Możliwość korzystania z systemu Home Banking.
 4. Możliwość uzyskania informacji o stanie środków oraz dokonanych operacjach bankowych przez telefon.
 5. Prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznym za pomocą systemu SWIFT.
 6. Atrakcyjne oprocentowanie zgromadzonych środków, kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych.
 7. Możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku.
 8. Dyspozycje złożone do godziny określonej w Umowie Bank wykonuje już w tym samym dniu, dyspozycje złożone później następnego dnia roboczego.
 9. Możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym.
 10. Możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach.

  

Rachunek pomocniczy

 1. Otwierany dla wyodrębnionych środków pieniężnych na określone cele (np. fundusz socjalny).
 2. Łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze.
 3. Możliwość korzystania z systemu Home Banking.
 4. Możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku.
 5. Atrakcyjne oprocentowanie zgromadzonych środków kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych.
 6. Możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach.

  

virtualnetia.com | tworzenie stron