Kredyt na działalność gospodarczą

 1. Udzielany w formie kredytu inwestycyjnego lub obrotowego.
 2. Indywidualne ustalane zasady spłaty kredytu oraz odsetek.
 3. Atrakcyjne oprocentowanie według stopy stałej lub zmiennej.
 4. Szybkie rozpatrzenie wniosku kredytowego.
 5. Szeroki wachlarz wykorzystywanych zabezpieczeń.

  

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

 1. Finansowanie bieżącej działalności.
 2. Udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej.
 3. Każdy wpływ na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jednocześnie automatyczne odnowienie się kwoty limitu o kwotę dokonanej spłaty.
 4. Z możliwością odnowienia bez spłaty kredytu.
 5. Niskie koszty - odsetki pobierane są tylko za faktycznie wykorzystany kredyt.
 6. Dogodne formy zabezpieczeń.

  

Kredyt obrotowy - rewolwingowy

 1. Finansowanie bieżącej działalności.
 2. Udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej.
 3. Każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jednocześnie automatyczne odnowienie się kwoty limitu o kwotę dokonanej spłaty.
 4. Dogodne formy zabezpieczeń.
 5. Niskie koszty - odsetki pobierane są tylko za faktycznie wykorzystany kredyt.

  

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

 1. Finansowanie bieżącej działalności.
 2. Wykorzystanie kredytu jednorazowo bądź w transzach.
 3. Indywidualne zasady spłaty kredytu - jednorazowo bądź w ratach.
 4. Dogodne formy zabezpieczeń.

  

Kredyt płatniczy

 1. Doraźna pomoc na pokrycie przejściowego braku środków płatniczych.
 2. Finansowanie konkretnych, bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 3. Uruchamiany jednorazowo, do wysokości limitu, w ciężar rachunku bieżącego.
 4. Termin spłaty do 90 dni.
 5. Atrakcyjne stałe lub zmienne oprocentowanie.

  

Kredyt unijny SGB

 1. Przeznaczony na inwestycje, które zostaną dofinansowane z funduszy pomocowych.
 2. Korzystne oprocentowanie.
 3. Finansowanie nawet 100% przedsięwzięcia.
 4. Możliwość karencji w spłacie kapitału.
 5. Indywidualny terminarz spłaty kredytu, dostosowany do możliwości i potrzeb Klientów.

  

Kredyt inwestycyjny

 1. Finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego.
 2. Negocjowany wkład własny.
 3. Wykorzystanie kredytu jednorazowo bądź w transzach.
 4. Indywidualny terminarz spłaty kredytu, dostosowany do możliwości i potrzeb.
 5. Możliwość zastosowania karencja w spłacie kapitału.

  

virtualnetia.com | tworzenie stron