TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WIĘCBORKU

DZIAŁ  II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
 Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych
 Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe
 Rozdział 3. Rachunki oszczędnościowe a`vista (Książeczki z wkładami płatnymi na każde żądanie)
 Rozdział 4. Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie w walucie wymienialnej (EURO/USD)
 Rozdział 5. Rachunki oszczędnościowe z wkładami płatnymi na każde żądanie dla PKZP, SKO, Rady Rodziców (PLN)
 Rozdział 6. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych
 Rozdział 7. Usługi bankowości elektronicznej
DZIAŁ III. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH
 Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych
 Rozdział 2. Rachunki rozliczeniowe w walucie wymienialnej (EURO/USD)
 Rozdział 3. Rachunki lokat terminowych
 Rozdział 4. Usługi bankowości elektronicznej
Dział IV. KREDYTY i POŻYCZKI
 Rozdział 1. Kredyty na działalność rolniczą
 Rozdział 2. Kredyty na działalność gospodarczą
 Rozdział 3. Produkty dla pozostałych podmiotów
 Rozdział 4. Pozostałe produkty kredytowe
 Rozdział 5. Pozostałe opłaty i prowizje dotyczące kredytów na działalność rolniczą i gospodarczą
 Rozdział 6. Prowizje i opłaty od kredytów i pożyczek nie związanych z działalnością rolniczą lub gospodarczą udzielane osobom fizycznym
Dział V. POZOSTAŁE OPŁATY
 Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe
 Rozdział 2. Pozostałe czynności wykonywane przez Bank
DZIAŁ VI.  USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH
 Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych
 Rozdział 2. Karty dla klientów instytucjonalnych
DZIAŁ VII. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU
 Rozdział 1. Produkty wycofane z oferty ( nieoferowane Klientom do sprzedaży)


PODPIS ELEKTRONICZY

Dokumenty potrzebne do uzyskania podpisu elektronicznego: pelnomoc.pdf      Pełnomocnictwo KIR S.A, dla Banku Spółdzielczego w Więcborku

 zamkw.pdf      Zamówienie Certyfikat Kwalifikowany

 zamkwnkw.pdf      Zamówienie Certyfikat Kwalifikowany i Niekwalifikowany

 zamkwnkwwyp.pdf      Zamówienie Certyfikat Kwalifikowany i Niekwalifikowany - wypełnialne

 zamkwwyp.pdf      Zamówienie Certyfikat Kwalifikowany - wypełnialne

 zamnkw.pdf      Zamówienie Certyfikat Niekwalifikowany

 zamnkwwyp.pdf      Zamówienie Certyfikat Niekwalifikowany - wypełnialne

 zamzc.pdf      Zamówienie Znakowania Czasem

 zamzcwyp.pdf      Zamówienie Zanakowania Czasem - wypełnialne


BANKOMATY

Aby korzystać z naszych bankomatów: kartyinf.pdf      Karty Informator


SMS Banking

Aby uruchomić usługę:


HOME BANKIKG

Dokumenty potrzebne go uruchomienia usługi:


KREDYTY

Dokumety potrzebne do uruchomienia kredytu:

Wniosek o kredyt gotówkowy

Formularz danych klienta

Formularz danych klienta (gdy o kredyt ubiegają się 2 osoby zamieszkujące jedno gospodarstwo domowe) wkh.pdf      Wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego

 wkkr.pdf      Wniosek o Kartę Kredytową

 z10dfre.pdf      Dane finansowe - ryczałt ewidencjonowany

 z11dfkr.pdf      Dane finansowe - księgi rachunkowe

 z1zozid.pdf      Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów

 z2aood.pdf      Oświadczenie o dochodach spółki

 z2ood.pdf      Oświadczenie o dochodach

 z3lwd.pdf      Lista wymaganych dokumentów

 z4iopdr.pdf      Informacja o prowadzonej działalności rolniczej

 z5iopdg.pdf      Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

 z6oobz.pdf      Oświadczenie o braku zaległości

 z7dfdr.pdf      Dane finansowe - działalność rolnicza

 z8dfkpir.pdf      Dane finansowe - KPiR

 z9dfkp.pdf      Dane finansowe - karta podatkowa

virtualnetia.com | tworzenie stron