Pierwsza Poprzednia strona  1 2 3 4   Następna strona Ostatnia
Paybynet - płatności internetowe
Paybynet - usługa szybkich i bezpiecznych płatności internetowe.

 


2014/07/31 - Zmiana „Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”

 
Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Więcborku wprowadził zmiany do „Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”


 regklind.pdf      „Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”

 


2013/09/18 - "BANKUJ" BEZPIECZNIE

Bank Spółdzielczy w Więcborku informuje, że od dnia dzisiejszego każdy klient który chce bezpiecznie używać Internet Bankingu i posiada uruchomioną usługę autoryzacji poprzez sms może włączyć sobie powiadamienie sms o prawidłowym logowaniu się do swojego rachunku. Poniżej sposób uruchomienia usługi.

 


2013/07/01 Nowi operatorzy komórkowi

Niezmiernie nam miło poinformować że z dniem 1 lipca mają państwo możliwość doładowania telefonów w sieci nju mobile, Virgin Mobile, Lycamobile oraz wRodzinie. Poniżej pełna lista sieci do których doładujesz swój telefo w naszych placówkach lub przez internet:

 • Plus na kartę
 • T-Mobile na kartę
 • ORANGE
 • Heyah
 • PLAY
 • Polsat Cyfrowy
 • wRodzinie
 • Virgin Mobile
 • Lycamobile
 • nju.mobil
   

 


 

2013/05/01 - 3D-Secure - BEZPIECZNE PŁATNOŚCI W INTERNECIE

PŁAĆ BEZPIECZNIEJ W INTERNECIE, UCZYŃ SWOJĄ KARTĘ BARDZIEJ MOBILNĄ - Nowa funkcjonalność dla posiadaczy kart bankomatowych więcej
 


 

2013/03/27 - NAGRODY w Konkursie SKO

 W ramach całorocznego konkursu „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym” w okresie od 15 listopada 2012r. do 31 stycznia 2013r. trwał konkurs na najlepszy film propagujący oszczędzanie pn. „Oszczędny film”. .... 

2012/10/24 - Nowa Taryfa Prowizji i Opłat

Bank Spółdzielczy w Więcborku informuje że od 24 października 2012 obowiązuje nowa Taryfa Prowizji i Opłat. tutaj

 


 

2012/10/19 Nowy regulamin dla klientów instytycjonalnych

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, że w celu dostosowania działalności Banku do wymogów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych, z dniem 24 października 2012 roku zmianie ulega „Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart do rachunków oraz usług bankowości elektronicznej dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Więcborku” regklins.pdf
            Jednocześnie informujemy, że poza w/w Regulaminem do ustawy o usługach płatniczych w zakresie zleceń płatniczych w obrocie dewizowym został dostosowany i znajdzie zastosowanie „Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym”, regobrdew.pdf
           
            Najważniejsze zmiany dokonane w „Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart do rachunków oraz usług bankowości elektronicznej dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Więcborku to m.in.:
1)     spełnienie ustawowych wymogów informacyjnych w zakresie świadczonych przez bank usług poprzez:
a)   uszczegółowienie informacji dotyczących zawartości wyciągu,
b) wprowadzenie zapisów dotyczących sposobu autoryzacji zleceń płatniczych (przelewy, transakcje kartami, operacje wykonane za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej) oraz odwołania autoryzowanych zleceń płatniczych,
c)   doprecyzowanie zasad odmowy realizacji autoryzowanych przez klienta transakcji płatniczych (zmiana definicji autoryzacji),
d) wskazanie sposobu ustalania wysokości referencyjnych kursów walutowych,
e) modyfikację zasad realizacji polecenia zapłaty,
2)     wprowadzenie do oferty nowej karty zbliżeniowej – Visa Business Electron payWave,
3)     wskazanie w regulaminie, że zlecenia zagraniczne realizowane są zgodnie z „Regulaminem realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym”.
 
Informujemy również, że od 24 października 2012 r obowiązuje nowa „Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w banku Spółdzielczym w Więcborku”. Wyciąg z taryfy, dotyczący opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone na rzecz Państwa, załączony został do niniejszego pisma. Zmiany w taryfie dotyczą m.in.:
-    doprecyzowania, że środki identyfikacji elektronicznej są automatycznie wznawiane (i pobierana jest za to opłata), o ile klient nie złoży oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia z odpowiednim wyprzedzeniem,
-    wprowadzenie opłaty za anulowanie wykonanej transakcji zleconej przez klienta,
-    wprowadzenie opłaty za nowe usługi dla kart debetowych – sprawdzenie salda oraz zmianę numeru PIN w obcych bankomatach.
Jednocześnie załączamy aktualną „Taryfę prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – waluty wymienialne”. tutaj
Mamy nadzieję, że nowe regulaminy i nowe taryfy spotkają się z Państwa akceptacją, jednak w przypadku braku akceptacji nowej treści regulaminów i taryf mają Państwo możliwość złożenia w Banku lub przesłania pocztą oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian zgodnie z zapisami regulaminu.
Odmowa przyjęcia zmian w regulacji bądź taryf jest równoznaczna z wypowiedzeniem umowy rachunku/karty/bankowości elektronicznej.
Jeżeli w terminie regulaminowym nie zostanie złożona przez Państwa odmowa przyjęcia ww. zmian wprowadzanych przez Bank, uznaje się, że zmiana została przyjęta i obowiązuje od dnia 24 października 2012r.

Zapraszamy do oddziałów naszego Banku. Adresy oraz dane kontaktowe placówek Banku zamieszczone są na stronie internetowej


 


 

Pierwsza Poprzednia strona  1 2 3 4   Następna strona Ostatnia
virtualnetia.com | tworzenie stron