2 O SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE 2017
    Miesiące w roku
L.p. ŚWIADCZENIE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1.

  Zasiłki Dla Bezrobotnych

-

Miasto

9 7 7  7 9 7 7 7 7 6 8 6

-

Gmina

10 8 8 10 10 8 10 8 8 9 9 7

2.

  Stażowe, Stypendium

-

 

                     

 

 3.

  Zasiłki Rodzinne i Pielęgnacyjne

 -

A-Ł

M-Ż

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.

  Zasiłki Okresowe i Stałe

 -

                         

5.

  Zasiłki Celowe, Dożywianie

 -

 

                 

 

 

 

6.

  Prace Społecznie Użyteczne, Dodatek Mieszkaniowy

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

  Dodatek Energetyczny

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8.   Stypendium Fundusz Pracy
-   12 13 13 13 13 13 13 10 13 12 13 8
9.   Stypendium EFS
-   13 14 14 14 14 14 14 11 14 13 14 11

   < Wróć   
 
  
virtualnetia.com | tworzenie stron